Εικόνες από τον Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας (Βίντεο-1)

         Οι έγχρωμες φωτογραφίες του βίντεο έχουν δημιουργηθεί από ασπρόμαυρες φωτογραφίες των δεκαετιών 1950 και 1960.Οι ασπρόμαυρες βρίσκονται στα άρθρα με φωτογραφίες από τον Αμπελώνα , που έχουν τους αριθμούς 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 59 , 75 , 77 και 79 , στην ιστοσελίδα romesi.gr.