Φωτογραφίες από την Ηλεία (40)

foto-1
Το εγκαταλελειμμένο κτήριο του εργοστασίου “ΔΗΜΗΤΡΑ” στο Πύργο. Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης , στη γωνία των δρόμων Εθνικής Αντίστασης και Γυμνασιάρχη Δούκα. Η εταιρεία κυλινδρόμυλων , ψυγείων και παγοποιείου , ιδρύθηκε το 1925 από τους Θεόδωρο Πάσχο , Αδάμη Αδαμόπουλο και αδελφούς Μελενίκου. Ο αλευρόμυλος λειτούργησε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950.
foto-2
Επιστολή της εταιρείας “ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε.” με ημερομηνία 23 Ιουλίου 1930.
foto-3
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου : Ψευδόστομος αμφορίσκος. Βρέθηκε στο Πλάτανο Ηλείας και χρονολογείται στο Β’ μισό του 14 ου αι. π.χ.
foto-4
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου : Χάλκινη υδρία που χρησίμευε ως τεφροδόχος. Βρέθηκε στο Στρέφι Ηλείας και χρονολογείται στο τέλος του 4 ου αι. π.χ.
foto-5
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου : Πήλινη υδρία. Τη χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για τη μεταφορά νερού αλλά και για ταφικό κτέρισμα. Βρέθηκε στο Χειμαδιό Ηλείας και χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή.