Εκλογικοί κατάλογοι του 1867 και 1868 του Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας

foto-1
Το δημοτικό σχολείο του Αμπελώνα (Ρώμεσι).

        Στα γενικά αρχεία του κράτους υπάρχουν δύο εκλογικοί κατάλογοι του Δήμου Λετρίνων για τα έτη 1867 και 1868. Τη περίοδο εκείνη ως γνωστόν το Ρώμεσι ,  σημερινός Αμπελώνας , υπαγόταν στον ανωτέρω Δήμο. Το 1868 ήταν χρονιά βουλευτικών εκλογών και για τον λόγο αυτό έγινε ενημέρωση του προηγούμενου καταλόγου με τις μεταβολές του τελευταίου έτους. Οι πρωτότυποι κατάλογοι δεν είναι χειρόγραφοι αλλά τυπωμένοι και για το λόγο αυτό είναι ευκολοδιάβαστοι. Ο κατάλογος που υπάρχει παρακάτω έχει προκύψει από την επεξεργασία των δύο αυτών καταλόγων. Τα πρωτότυπα κείμενα έχουν μία ιδιομορφία γιατί η ταξινόμηση των ψηφοφόρων δεν έχει γίνει ως προς το επώνυμο αλλά ως προς το όνομα και χρειάστηκε η επεξεργασία τους για να είναι ευκολότερη η μελέτη τους. Ο σκοπός μας πάντως  ήταν να μην χάσουμε τα στοιχεία κανενός ψηφοφόρου. Εάν κάποιος υπάρχει στο κατάλογο του 1867 και δεν υπάρχει σε αυτόν του 1868 έχει συμπεριληφθεί στη λίστα. Τα στοιχεία όλων των ατόμων αναγράφονται όπως ακριβώς και στους πρωτότυπους καταλόγους χωρίς να γίνουν διορθώσεις.

ΕΠΩΝΥΜΟ                               ΟΝΟΜΑ        ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ     ΗΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Αγγελόπουλος                         Αναστάσης      Αγγελής             55    γεωργός

Αγγελόπουλος                         Αθανάσιος       Αγγελής             46    γεωργός

Αλεξανδρόπουλος                   Αναστάσης      Αλέξανδρος     35    γεωργός

Αλεξανδρόπουλος                   Χρόνης            Παναγιώτης     48    γεωργός

Αλεξανδρόπουλος                   Κωσταντής      Παναγιώτης    43    γεωργός

Αναγνωστόπουλος                   Γρηγόρ.           Αναγνώστης    45    γεωργός

Αναστασόπουλος                     Παρασκ.          Αναστασιος     49    γεωργός

Βλαχαναστάσης                       Διονύσιος        Αναστάσης       37    γεωργός

Βλαχαναστάσης                       Πέτρος             Αναστάσης       34    γεωργός

Γεωργόπουλος                         Θεόδωρος        Γεώργιος         29    γεωργός

Γεωργόπουλος                         Κωσταντής       Γεώργιος         23    γεωργός

Δημακόπουλος                         Χαραλ.             Γεώργιος           22    γεωργός

Διονυσόπουλος                        Αγγελής           Διονύσιος         40    γεωργός

Διονυσόπουλος                        Χρήστος           Διονύσιος        25    γεωργός

Ζέρβας                                         Παναγιωτ.                                  49    ποιμήν

Κακούρης                                   Κωσταντής       Αντώνιος       42    γεωργός

Κακούρης                                 Φώτης                Παναγιώτης    70    γεωργός

Κακούρης                                 Αναγνώστης     Φώτης              28    γεωργός

Κανελλόπουλος                      Ιωάννης            Κανέλλος          25    γεωργός

Καρανικολός                            Αθανάσιος        Νικόλαος        30    γεωργός

Καραχάλιος                              Φώτης               Γεώργιος        55    γεωργός  

Καραχάλιος                              Παναγ.              Γεώργιος        50    γεωργός  

Καραχάλιος                              Κωνστ.              Παναγής         25    γεωργός  

Καραχάλιος                              Χαράλαμπ.       Φώτης             27    γεωργός 

Κατσιπόδης                              Δημήτριος       Βασίλειος        36    γεωργός

Κωσταντόπουλος                   Γεώργιος          Κωσταντής   45    γεωργός

Λιακόπουλος                           Θεόδωρος         Κωσταντής   28    γεωργός

Λιάκος                                        Βασίλειος         Θανάσης        60    γεωργός

Μανδελόπουλος ή Τζιλέρης    Κ                    Γεώργιος         24    γεωργός

Μαραγκός                                Παναγιώτης     Αθανάσιος     27    τέκτων

Μαρνέρης                                Παναγιώτ.         Πανάγος        48    γεωργός

Μαρνέρης                                Γεώργιος           Πανάγος         40    γεωργός

Μαρνέρης                                Ανδρέας            Πανάγος          35    γεωργός

Μαρνέρης ή Παναγόπουλος    Νι                  Παναγιώτης   24   γεωργός

Μιχόπουλος                             Στέφαν.             Βασίλειος         28   γεωργός

Μουλάκος                                Γεώργιος          Παναγιώτης     23   γεωργός

Μπάκας                                    Κωσταντής       Παναγιώτης    39   γεωργός

Μπαμπανέβας                          Νικόλαος          Ιωάννης          70   γεωργός

Μπαμπανέβας                          Παναγιώτ          Νικόλαος       44   γεωργός

Μπαμπανέβας                          Κωσταντής       Νικόλαος         32   γεωργός

Μπαμπανέβας                          Κυριάκος        Χρηστόδουλος  40  γεωργός

Ξενογιάννης                             Γεώργιος          Ιωάννης            38   γεωργός

Ξενογιαννόπουλος                 Αγγελής            Αντώνιος           35   γεωργός

Ξινής                                           Κωσταντής      Διαμαντής         25   γεωργός

Παπαγεωργίου                        Αναγνώστης    Ζιβίκος              28   γεωργός

Παπαδημακόπουλος              Δημάκ.              Γεώργιος           37   γεωργός

Παπαδημακόπουλος              Παναγ.              Γεώργιος          29   γεωργός

Παπαδόπουλος                        Διονύσιος        Παναγιώτης     28   γεωργός

Παπαδόπουλος                        Νικόλαος          Παναγιώτης     23   γεωργός

Παπακανελλόπουλος             Κωσταντής       Κανέλ.Ιερεύς  55   γεωργός

Παπακυριαζόπουλος              Θεόδωρος        Γεώργιος          35   γεωργός        

Παπακυριαζόπουλος                Πέτρος             Γεώργιος          27   γεωργός        

Παπακυριαζόπουλος                Γεωργάκ.         Κυριαζής          58   γεωργός

Παρασκευόπουλος                   Αποστόλης        Κωσταντής      36  γεωργός       

Παρασκευόπουλος                   Παναγιώτ.       Παρασκευάς    48   γεωργός

Παυλόπουλος                              Δημήτριος       Παύλος               46  γεωργός

Παυλόπουλος                              Σωτήρ.              Παύλος               38   γεωργός   

Παυλόπουλος                              Χρηστόδ.         Σωτήρης             22   γεωργός

Πετρόπουλος                               Αλέξ.               Κωσταντής          26   γεωργός

Πετρόπουλος                            Αθανάσιος       Κωσταντής         23   φύλαξ

Σκουτέρης                                Δημήτριος        Ιωάννης               34   γεωργός

Σκουτέρης                                Διονύσιος         Ιωάννης               31   γεωργός

Σκουτέρης                                Διαμαντής        Ιωάννης               28   γεωργός

Σπάθαρης                                  Δημήτριος       Βασίλειος            33   γεωργός

Σπάθαρης                                  Γεώργιος         Βασίλειος           32   γεωργός

Σπάθαρης                                  Ευστάθιος       Βασίλειος           27   γεωργός

Σπυρόπουλος                           Παναγιώτης     Σπύρος              47   τέκτων

Σταυρόπουλος                          Ιωάννης            Σταύρος            37   γεωργός

Σταυρόπουλος                           Χαράλαμπ.      Σταύρος            32   γεωργός

Στεφανόπουλος                        Δημήτριος       Στεφανής         40   γεωργός

Τζάγκος                                      Φώτιος             Δημήτριος         60   γεωργός

Τζαπόγας                                   Παναγ.             Γεώργιος           46   γεωργός

Τζίληρας                                    Κωσταντής      Δημήτριος         46   γεωργός

Τζίληρας                                    Νικόλαος         Θανάσης             55   γεωργός

Τζίληρας                                    Γεωργάκ.         Ιωάννης              36    γεωργός

Τροχαλιάς                                  Παναγιώτ.      Σταύρος              52   γεωργός

Φωτεινόπουλος                        Κωσταντής    Ιωάννης              30    γεωργός

Φωτεινόπουλος                        Βασίλειος       Ιωάννης              27    γεωργός

Χαραλάμπου                              Νικόλαος      Χαράλαμπος        23    γεωργός

Χαραλάμπου                              Στασινός       Χαράλαμπος        23    ποιμήν

Χιόνης                                        Δήμος            Διονύσιος              35   περιβολάρης  

Χιόνης                                       Σπυρ.             Διονύσιος              22    περιβολάρης  

Χιόνης                                         Γεώργιος        Ιωάννης             40    γεωργός

Χρονόπουλος                            Γεώργιος        Χρόνης                22    γεωργός

Ψυχομάνης                                Νικόλαος       Σπηλιώτης           28    γεωργός

      Στον ανωτέρω κατάλογο υπάρχουν 85 ψηφοφόροι. Είναι όλοι άνδρες ηλικίας άνω των 21 ετών. Οι γυναίκες άλλωστε την εποχή εκείνη δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Ο μικρότερος είναι 22 ετών και ο μεγαλύτερος 70. Ως προς το επάγγελμα είναι όλοι γεωργοί εκτός από δύο που είναι περιβολάρηδες, δύο τέκτονες , ένας φύλακας και δύο ποιμένες. Βλέπουμε επώνυμα που σήμερα δεν υπάρχουν στο χωριό όπως  Αναγνωστόπουλος, Αναστασόπουλος, Βλαχαναστάσης, Γεωργόπουλος , Διονυσόπουλος, Ζέρβας, Κακούρης, Καρανικολός, Κατσιπόδης, Λιάκος, Μανδελόπουλος ή Τζιλέρης, Μαραγκός, Μουλάκος, Μπαμπανέβας, Ξινής, Παπαγεωργίου, Παπακανελλόπουλος, Παπακυριαζόπουλος, Σκουτέρης, Στεφανόπουλος, Τζάγκος, Τροχαλιάς, Χαραλάμπου και Ψυχομάνης. Τα σημερινά επώνυμα Τσαπόγας και Τσίληρας αναγράφονται ως Τζαπόγας και Τζίληρας.

        Εκείνο που παρατηρούμε και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση είναι ότι πριν και μετά το 1868 έχουν γίνει πολλές αλλαγές επωνύμων με τα νέα να είναι περισσότερο Πελοποννησιακά με κατάληξη δηλαδή σε “οπουλος”. Βλέπουμε στον εκλογικό κατάλογο τον ψηφοφόρο Ψυχομάνη Νικόλαο του Σπηλιώτη. Με δεδομένο ότι οι Σπηλιωτόπουλοι  είναι γνωστοί και σαν Ψυχομάνηδες και επειδή ο εν λόγω χωριανός είναι και παιδί του Σπηλιώτη φαίνεται ότι άλλαξε το επώνυμό του από Ψυχομάνης σε Σπηλιωτόπουλος. Υπάρχει ένας άλλος ψηφοφόρος ο Τζάγκος Φώτιος του Δημητρίου. Φαίνεται ότι αυτός κράτησε το Τζάγκος ή Τσάγκος και σαν παιδί του Δημητρίου άλλαξε το επώνυμό του σε Τσαγκοδημητρόπουλος. Υπάρχει το επώνυμο Μαραγκός. Γνωρίζουμε όμως ότι μερικοί από τους Σπυροπουλαίους είναι γνωστοί και σαν Μαραγκαίοι. Υπάρχει στον κατάλογο ο Σπυρόπουλος Παναγιώτης του Σπύρου. Πιθανόν αυτός πριν το 1868 σαν παιδί του Σπύρου να άλλαξε το επώνυμό του από Μαραγκός σε Σπυρόπουλος. Βλέπουμε στον κατάλογο τρείς ψηφοφόρους με το επώνυμο Σκουτέρης και το ίδιο πατρώνυμο που είναι το Ιωάννης. Γνωρίζω ότι κάποιος από αυτούς σαν παιδί του Γιάννη άλλαξε το επώνυμό του από Σκουτέρης σε Γιαννόπουλος ενώ οι άλλοι δεν έκαναν καμία αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό και αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη ότι το επώνυμο Αγγελόπουλος προέκυψε από το πατρώνυμο Αγγελής, το Αλεξανδρόπουλος από το Αλέξανδρος, το Αναγνωστόπουλος από το Αναγνώστης, το Αναστασόπουλος από το Αναστάσιος, το Γεωργόπουλος από το Γεώργιος, το Διονυσόπουλος από το Διονύσιος, το Κανελλόπουλος από το Κανέλλος, το Κωσταντόπουλος από το Κωσταντής, το Παπακυριαζόπουλος από το Κυριαζής, το Παρασκευόπουλος από το Παρασκευάς, το Παυλόπουλος από το Παύλος, το Σταυρόπουλος από το Σταύρος, το Στεφανόπουλος από το Στεφανής και το Χρονόπουλος από το Χρόνης. Υπάρχει ένας ψηφοφόρος με ασυνήθιστο πατρώνυμο, ο Παπαγεωργίου Αναγνώστης του Ζιβίκου. Έχουμε στο χωριό τοπωνύμιο Τζιβίκου και πιθανόν να σχετίζεται με αυτό το όνομα. Οι δύο Ρωμεσαίοι  Κακούρης Φώτης του Παναγιώτη και Μπαμπανέβας Νικόλαος του Ιωάννη που είχαν το 1867 την ηλικία των 70 ετών πρέπει να είχαν γεννηθεί το 1797. Στον εκλογικό κατάλογο, όπως βλέπουμε,δεν αναγράφεται το έτος γέννησης των ψηφοφόρων αλλά η ηλικία τους.