Ο ναός της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία (1)

         Ο ναός της Ήρας στην Ολυμπία ήταν κτισμένος στη βορειοδυτική γωνία της Άλτης , στους νότιους πρόποδες του Κρονίου λόφου και είναι ένα από τα αρχαιότερα δείγματα μνημειακής ναοδομίας στην Ελλάδα. Έχει προσανατολισμό Α-Δ και είναι δωρικός , περίπτερος , με έξι κίονες στις στενές και δεκαέξι στις μακριές πλευρές. Οι διαστάσεις του είναι 50 χ 18,75 μέτρα και το ύψος του , που θεωρείται πολύ χαμηλό , ήταν 7,80 μ. Ο ναός αποτελείται από πρόναο , σηκό και οπισθόδομο. Η πρόσβαση στο σηκό γινόταν από τον πρόναο , από μία δίφυλλη θύρα , πλάτους 2,90 μ. Για τη κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκε τοπικός κογχυλιάτης λίθος , ενώ ο αρχιτέκτονας είναι άγνωστος.

foto-1
Κάτοψη του ναού της Ήρας στην Ολυμπία : Το σχέδιο έχει γίνει από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.
foto-2
Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας : Ανατολική άποψη του ναού της Ήρας. Σε αυτή τη πλευρά είναι ο πρόναος του ναού. Σε πρώτο πλάνο φαίνονται τα θεμέλια βωμού που είναι σύγχρονος με το ναό και ήταν αφιερωμένος στη θεά Ήρα. Εδώ γίνεται η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Η τελετή καθιερώθηκε το 1936 στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου.
foto-3
Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας : Τρεις αναστηλωμένοι κίονες του ναού της Ήρας που βρίσκονται στη νότια και ανατολική πλευρά του. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται το Νυμφαίο.

         Ο ναός αφιερώθηκε στο ιερό της Ολυμπίας από τους κατοίκους του Σκιλλούντα , που ήταν αρχαία πόλη της Ηλείας. Σύμφωνα με μία άποψη , ο πρώτος ναός κτίσθηκε γύρω στο 650 π.χ. και είχε μόνο σηκό και πρόναο , ενώ γύρω στο 600 π.χ. προστέθηκε σε αυτόν ο οπισθόδομος. Σήμερα όμως επικρατέστερη είναι η άποψη ότι ο ναός κτίσθηκε το 600 π.χ. , σε μία οικοδομική φάση. Οι κίονες του ναού αρχικά ήταν ξύλινοι και αντικαταστάθηκαν σταδιακά με λίθινους , οπότε οι κίονες και τα κιονόκρανα δεν είναι όμοια μεταξύ τους αφού κάθε φορά ο νέος κίονας ακολουθούσε το ρυθμό της εποχής του. Όταν γύρω στο 170 μ.χ. ο Παυσανίας επισκέφθηκε το ιερό , ο ένας κίονας του οπισθόδομου ήταν ξύλινος και είχε κατασκευασθεί από ξύλο δρυός.

foto-4
Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας : Δυτική άποψη του ναού της Ήρας. Σε αυτή τη πλευρά του ναού είναι ο οπισθόδομος. Στη φωτογραφία φαίνονται και οι τέσσερις κίονες που έχουν αναστηλωθεί.
foto-5
Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας : Η νότια πλευρά του ναού της Ήρας.

         Σε διάφορα σημεία των κιόνων υπάρχουν αβαθείς ορθογώνιες κοιλότητες. Εκεί ήταν τοποθετημένες οι ζωγραφικές εικόνες των νικητριών στα Ηραία , των αθλητικών αγώνων των γυναικών που γίνονταν προς τιμήν της Ήρας. Πάνω από τους κίονες , το ανώτερο τμήμα του ναού (θριγκός) ήταν ξύλινο και είχε πήλινη επένδυση. Η στέγη ήταν ξύλινη και έφερε πήλινα κεραμίδια λακωνικού τύπου. Το κεντρικό δισκοειδές ακρωτήριο του ανατολικού αετώματος ήταν πήλινο, είχε διάμετρο 2,3 μ. , έφερε πλούσια γραπτή διακόσμηση , ήταν έργο λακωνικού εργαστηρίου και είχε κατασκευασθεί γύρω στο 600 π.χ.

foto-6
Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας : Κίονας από το ναό της Ήρας , όπου φαίνεται μία από τις αβαθείς ορθογώνιες κοιλότητες , στις οποίες οι νικήτριες των Ηραίων τοποθετούσαν τις ζωγραφικές εικόνες που αφιέρωναν στη θεά Ήρα.
foto-7
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας : Πήλινο δισκοειδές ακρωτήριο. Προέρχεται από το ανατολικό αέτωμα του ναού της Ήρας. Είναι έργο λακωνικού εργαστηρίου και χρονολογείται γύρω στο 600 π.χ.
foto-8
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας : Μαρμάρινο καλοδιατηρημένο άγαλμα, πιθανόν της Ποπαίας Σαβίνας, συζύγου του Νέρωνα. Είχε τοποθετηθεί στην αρχαιότητα στο ναό της Ήρας , όταν αυτός είχε μετατραπεί σε είδος μουσείου κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

Η συνέχεια στην ανάρτηση : Ο ναός της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία (2)