Το Φιλιππείο της Αρχαίας Ολυμπίας

         Το Φιλιππείο είναι ένα κυκλικό οικοδόμημα στην Άλτη και ένα από τα ωραιότερα δείγματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται στα δυτικά του ναού της Ήρας και το έκτισε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β’ , από τον οποίο πήρε το όνομά του και ήταν αφιερωμένο στο Δία. Το 338 π.χ. ο Φίλιππος Β’ νίκησε το στρατό Αθηναίων και Θηβαίων στη μάχη της Χαιρώνειας και άρχισε την ανέγερση του Φιλιππείου. Μετά το θάνατό του το 336 π.χ. το οικοδόμημα αποπερατώθηκε από το γιο του Μ. Αλέξανδρο. Το μνημείο δεν είχε μόνο αναθηματικό χαρακτήρα αλλά και λατρευτικό αφού χρησιμοποιήθηκε για τη λατρεία της βασιλικής οικογένειας των Μακεδόνων.

foto-1
Σχεδιαστική αναπαράσταση του Φιλιππείου. Το σχέδιο έχει γίνει από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.
foto-2
Άποψη του Φιλιππείου από ανατολικά.
foto-3
Άποψη του Φιλιππείου από νότια. Στα δεξιά φαίνεται ο ναός της Ήρας.

         Η εξωτερική κυκλική κιονοστοιχία του Φιλιππείου αποτελείται από 18 κίονες ιωνικού ρυθμού , ενώ στο εσωτερικό και περιμετρικά του σηκού υπήρχαν 9 ημικίονες κορινθιακού ρυθμού. Το οικοδόμημα είχε μαρμάρινη κωνική στέγη και όπως γράφει ο Παυσανίας , στη κορυφή του υπήρχε χάλκινη υποδοχή σε σχήμα παπαρούνας , που συνέδεε τα δοκάρια. Ο σηκός ήταν κτισμένος από ορθογώνιους πωρόλιθους και στο μέσον του και απέναντι από την είσοδο του μνημείου υπήρχε ημικυκλικό βάθρο. Εκεί είχαν τοποθετηθεί τα πέντε χρυσελεφάντινα αγάλματα τα οποία ήσαν έργα του γλύπτη Λεωχάρη , όπως αναφέρει ο Παυσανίας. Τα αγάλματα απεικόνιζαν τον Φίλιππο , τη σύζυγό του Ολυμπιάδα και τον Αλέξανδρο , καθώς και τους γονείς του Φιλίππου , Αμύντα και Ευρυδίκη. Σήμερα δεν σώζεται κανένα από αυτά.

foto-4
Κάτοψη του Φιλιππείου. Το σχέδιο έχει γίνει από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.
foto-5
Άποψη του Φιλιππείου από δυτικά. Στα αριστερά φαίνεται ο ναός της Ήρας.
foto-6
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας : Κιονόκρανο από ημικιόνιο κορινθιακού τύπου. Προέρχεται από τον κυκλικό σηκό του Φιλιππείου. Χρονολογείται στα τέλη του 4 ου αι. π.χ.

         Ο Παυσανίας , ο οποίος επισκέφθηκε την Ολυμπία τον 2 ο αι. μ.χ. , είδε μέσα στο ναό της Ήρας τα χρυσελεφάντινα αγάλματα της Ευρυδίκης και της Ολυμπιάδας , τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί από το Φιλιππείο , αφού το Ηραίο είχε μετατραπεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή σ’ ένα είδος μουσείου. Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 , με τη συνεργασία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού , πραγματοποιήθηκε μερική αναστήλωση του μνημείου , η οποία ολοκληρώθηκε το 2005.

foto-7
Άποψη του Φιλιππείου από ανατολικά.
foto-9
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας : Κιονόκρανο από ημικιόνιο κορινθιακού τύπου. Προέρχεται από το σηκό του Φιλιππείου και χρονολογείται στα τέλη του 4 ου αι. π.χ.
foto-8
Άποψη του Φιλιππείου από νοτιοδυτικά.