Φωτογραφίες από τον Αμπελώνα (Ρώμεσι) (67)

foto-1
Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας. Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2008.
foto-2
Στον Αμπελώνα (Ρώμεσι) , στη Πλατανόβρυση , στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Από αριστερά : Θανάσης Καραγκούνης , Κώστας Β. Ζαχιώτης , Κώστας Γ. Ζαχιώτης , Ανδρέας Ζαχιώτης , Γιώργος Ντοάς , Χρήστος Ντοάς.
foto-3
Στον Αμπελώνα (Ρώμεσι) , στα μέσα της δεκαετίας του 1960 : Νίκος Παρασκευόπουλος , Κώστας Ζαχιώτης , Διονύσης Ζαχιώτης , Ελένη Παυλοπούλου.

foto-4
Πανηγύρι στον Αμπελώνα (Ρώμεσι) , στις αρχές της δεκαετίας του 1960 , στο καφενείο του Γεωργίου Ροζή. Από αριστερά οι αείμνηστοι : Γεώργιος Τσαγκοδημητρόπουλος , Γεώργιος Ζαχιώτης , Αναστάσιος Λάγαρης , Νικόλαος Σπηλιωτόπουλος.