Φωτογραφίες από τον Αμπελώνα (Ρώμεσι) (69)

      

foto-1
Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας.
foto-2
Στον Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας , στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Από αριστερά : Διονύσης Ζαχιώτης . Κώστας Ζαχιώτης , Γιάννης Π. Ζαχιώτης , Γιάννης Χ. Ζαχιώτης και ο μικρός Γιάννης Σκουλίδας.

 

foto-3Τρεις Ρωμεσαίοι στη Κέρκυρα , το 1948. Από αριστερά οι αείμνηστοι : Φίλιππος Ζαχιώτης , Δημήτριος Σπυρόπουλος , Γεώργιος Ζαχιώτης.

foto-4
Στον Αμπελώνα (Ρώμεσι) , στο καφενείο του Γεωργίου Ροζή , στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Από αριστερά : Διονύσιος Δημόπουλος , Αναστάσιος Λάγαρης , Γεώργιος Ζαχιώτης , Κων/νος Δαραμούσκας , Κων/νος Παπαδημακόπουλος , Φίλιππος Φιλιππόπουλος , Διονύσιος Φιλιππόπουλος , Αθανάσιος Παπαδημακόπουλος , Δημήτριος Κωνσταντόπουλος , Χρήστος Χιώνης , Γιώργος Τσαπόγας , Λούης Σπηλιωτόπουλος.