Φωτογραφίες από τον Αμπελώνα (Ρώμεσι) (82)

Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) σε αεροφωτογραφία του 1958.

Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) σε αεροφωτογραφία του 1958.

Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) σε αεροφωτογραφία του 1958.

Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) σε αεροφωτογραφία του 1958.

Άποψη του Αμπελώνα (Ρώμεσι) σε αεροφωτογραφία του 1958.