Οι διοικητικές μεταβολές του Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας

foto-a
Αμπελώνας (Ρώμεσι) , 2014

       Στην ανάρτηση αυτή θα αναφερθούμε στις διοικητικές μεταβολές του Αμπελώνα (Ρώμεσι) από την πρώτη του 1835 μέχρι τη τελευταία που έγινε το 2011 με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Μαζί με το χωριό μας θα δούμε και τις μεταβολές για τρεις  ακόμη οικισμούς, το Κουζούλι, τα Ροζέικα αλλά και το Μαυρομάτι το οποίο για ένα μικρό χρονικό διάστημα υπαγόταν στη κοινότητα Ρωμεσίου. 

20-4-1835 : Σύσταση του δήμου Μυρτιάς με έδρα το Τζόγια. Περιλαμβάνει τους οικισμούς Ρώμεσι, Μαλαπάσι, Κατσαρού, Βούναργο, Ξυλοκέρα, Αλεποχώρι, και Μυρτιά. 

8-3-1841 (ΦΕΚ 5Α) :  Ο δήμος Μυρτιάς καταργείται και όλοι οι οικισμοί του, μεταξύ των οποίων και το Ρώμεσι, προσαρτώνται στο δήμο Λετρίνων. Βλέπουμε παρακάτω τη πρώτη σελίδα του ΦΕΚ 5Α με ημερομηνία 8-3-1841.

foto-b

      Ο νέος δήμος Λετριναίων με έδρα τον Πύργο είναι Β’ τάξης και έχει 7151 κατοίκους. Περιλαμβάνει τους οικισμούς του πρώην δήμου Λετριναίων , Κολίρι, Λαμπέτι, Αγιώργη, Αγιάννη, Σκουροχώρι, Σκαφιδιά και Μονή Σκαφιδιάς, τους οικισμούς του πρώην δήμου Ηράκλειας, Βαρβάσαινα, Παλαιοβαρβάσαινα και Κούκουρα και τους οικισμούς του πρώην δήμου Μυρτιάς, Ρώμεσι, Τζόγια, Αλεποχώρι, Μαλαπάσι, Κατσαρού, Βούναργο, Ξυλοκέρα και Μυρτιά. Ο παρακάτω πίνακας είναι από το ΦΕΚ 5Α και εμφανίζει τα στοιχεία του νέου δήμου Λετριναίων. Υπάρχει και μία στήλη που δείχνει την απόσταση των χωριών από την νέα πρωτεύουσα του δήμου. Για το Ρώμεσι η σχετική ένδειξη είναι 1 ώρα και 15 λεπτά.

foto-c

8-7-1899   : Το Ρώμεσι αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας. 

4-12-1909 : Το Ρώμεσι αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος. 

28-8-1912 : Το Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμεσίου. Ο οικισμός Κουζούλι αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στη κοινότητα Ρωμεσίου. 

16-5-1928 : Αναγνώριση των οικισμών Ροζέικα και Μαυρομάτι και προσάρτησή τους στη κοινότητα Ρωμεσίου. 

16-4-1930 : Η κοινότητα Ρωμεσίου αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας. 

6-10-1933 : Ο οικισμός Μαυρομάτι αποσπάται από τη κοινότητα Ρωμεσίου και προσαρτάται στη κοινότητα Χαριάς. 

16-10-1940 : Ο οικισμός Ροζέικα της κοινότητας Ρωμεσίου καταργείται.

 7-1-1959     : Το Ρώμεσι μετονομάζεται σε Αμπελώνα και η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπελώνα. 

17-3-1991   : Αναγνώριση του οικισμού Ροζέικα και προσάρτησή του στη κοινότητα Αμπελώνα.

foto-d
Το Δημαρχείο του Πύργου 

4-12-1997    : Με το πρόγραμμα Καποδίστριας, η κοινότητα Αμπελώνα καταργείται και οι οικισμοί  Αμπελώνας, Κουζούλι και Ροζέικα του δημοτικού διαμερίσματος  Αμπελώνα προσαρτώνται στο δήμο Πύργου.

 1-1-2011     : Με το πρόγραμμα Καλλικράτης, οι οικισμοί Αμπελώνας, Κουζούλι και Ροζέικα της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα υπάγονται στη δημοτική ενότητα Πύργου του δήμου Πύργου.