Εκλογή πληρεξουσίων , για τη τρίτη εθνοσυνέλευση του 1826 , στις επαρχίες Πύργου , Γαστούνης και Φαναρίου.

foto-5
Το Μοναστήρι της Σκαφιδιάς. Χτίστηκε περίπου τον 12 ο αιώνα.

        Τον Ιανουάριο του 1826 έγινε στο Στρέφι η εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας Γαστούνης για τη ίδια Εθνική Συνέλευση και εξελέγησαν οι Γεώργιος Σισίνης, Αναγνώστης Ματζούκας ή Ματζουκόπουλος, Ιωάννης Κοκαλιάρης και Γρηγόριος Χατζή Γιάννος. Το Ρώμεσι δεν έστειλε αντιπροσώπους σε αυτή τη τοπική συνέλευση όπως και πολλά άλλα χωριά της συγκεκριμένης επαρχίας. Συμμετείχαν σε αυτή την εκλογή αντιπρόσωποι από 19 χωριά μεταξύ των οποίων και τα κοντινά μας Βούναργο, Ξυλοκέρα και Αλποχώρι. Οι αντιπρόσωποι των τριών αυτών χωριών ήσαν οι παρακάτω , όπως ακριβώς αναγράφονται στα αρχεία της Βουλής. 

          Στις 2 Ιανουαρίου του 1826 έγινε στα Κρέστενα η εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας Φαναρίου και εξελέγησαν οι Γεώργιος Αντωνόπουλος και Γιαννάκος Ν. Τζανέτος.  Συμμετείχαν σε αυτή τη τοπική συνέλευση αντιπρόσωποι από 49 χωριά μεταξύ των οποίων και το Τζάχα (Ζάχα), που είναι ο τόπος καταγωγής των Ζαχιωταίων του Αμπελώνα , με τους αντιπροσώπους Καλόγερο Πίθα, Νικολό Γουρουνά και Γιάννη Κουτή.