Κατάλογος επωνύμων των κατοίκων του Αμπελώνα (Ρώμεσι)

foto-1a
Αμπελώνας (Ρώμεσι).

       Στο κατάλογο που ακολουθεί υπάρχουν 125 επώνυμα κατοίκων του Αμπελώνα. Πολλά από αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Ξεκινήσαμε καταγράφοντας τα επώνυμα των σημερινών κατοίκων του χωριού , αλλά και εκείνων που έχουν αλλάξει τόπο διαμονής ή έχουν αποβιώσει. Μία άλλη πηγή ήσαν οι εκλογικοί κατάλογοι του 1867 και του 1868. Εκεί βρήκαμε επώνυμα που τα συναντούσαμε για πρώτη φορά. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης και εκείνους που ήρθαν στο χωριό μας και δημιούργησαν οικογένειες έστω και αν έφυγαν ύστερα από λίγα χρόνια για να κατοικήσουν σε άλλα μέρη.

       Οπωσδήποτε κάποιους τους έχουμε ξεχάσει. Όταν μας γνωστοποιείται κάποιο επώνυμο θα το προσθέτουμε στον κατάλογο. Μπορείτε εάν θέλετε για αυτό το σκοπό να χρησιμοποιείτε το χώρο των σχολίων προκειμένου να μας ενημερώνετε.

foto-1b

foto-1c