Ο Αμπελώνας (Ρώμεσι) στο κτηματολόγιο

 

foto-1a
Αμπελώνας (Ρώμεσι)

Άρχισε στις 28-1-2019 η υποβολή, στο Γραφείο Κτηματογράφησης Πύργου, των δηλώσεων του νόμου 2308/1995. Όσοι λοιπόν έχουν δικαίωμα σε ακίνητο που βρίσκεται στον Αμπελώνα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός  τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Παρακάτω δίδουμε ορισμένες πληροφορίες για το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης:

Γραφείο Κτηματογράφησης :   ΠΥΡΓΟΥ 3

Διεύθυνση :   Ρήγα Φεραίου 113 (πάροδος FORUM)  Τ.Κ. 27131 , Πύργος

Τηλέφωνο  :  26210 25686 , 26210 28497

Ημέρες / Ώρες λειτουργίας :  ΔΕΥΤΕΡΑ , ΤΡΙΤΗ , ΠΕΜΠΤΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         8:00 – 16:00 , ΤΕΤΑΡΤΗ  8:00 – 20:00

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων : 28-1-2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (Κάτοικοι Εσωτερικού)  :  31-10-2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (Κάτοικοι Εξωτερικού)   :  31-10-2019

Για να δείτε τις οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης του Ν.2308/95 πατήστε εδώ.

       Για να δείτε το έντυπο Δ1 της δήλωσης που υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα  πατήστε εδώ. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από νομικά πρόσωπα αλλά και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. Η συμπλήρωση αυτών των εντύπων γίνεται χειρόγραφα.

      Για ψηφιακή συμπλήρωση , εκτύπωση και επιτόπια κατάθεση στο γραφείο κτηματογράφησης, αλλά όχι για ηλεκτρονική αποστολή, υπάρχουν άλλα  έντυπα Δ1 και Δ2. Τα αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας, τα συμπληρώνουμε, και μετά τα εκτυπώνουμε. Για να δείτε αυτό το έντυπο Δ1 πατήστε εδώ.

      Για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης χρησιμοποιούμε την ειδική εφαρμογή στην ενότητα e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο. Για να οδηγηθείτε σε αυτή τη σελίδα πατήστε εδώ.       Η ηλεκτρονική δήλωση γίνεται σε έντυπο Δ2 και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα  και συμπληρώνουν μόνο τα πεδία που τους αφορούν. Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα  θα τα σαρώσετε και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά.  Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής visa και mastercard.

       Τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης είναι :

Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου(π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο υποθηκοφυλακείο.

Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου.

Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμός ΔΕΗ).

Εάν πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

Υπάρχουν και συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις. Για αυτά αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σε όλα τα θέματα να συμβουλευτείτε τις οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης του Ν.2308/95 που αναφέραμε παραπάνω.

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη και αυτές είναι:

Όταν αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο.

Όταν γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.

Όταν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο.

Όταν έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για       τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών , πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρμογής κλπ).

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης δεν γίνεται δεκτή.  Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων έχει ανακοινωθεί ότι έως το τέλος του μήνα θα λειτουργήσουν δύο μεγάλα γραφεία κτηματογράφησης. Το ένα θα λειτουργήσει στην Αθήνα στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι και θα εξυπηρετεί μεταξύ των άλλων περιφερειών και τη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Το γραφείο της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει στη Καλαμαριά αλλά θα εξυπηρετεί περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εκτός εάν γίνει μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του κάποια αλλαγή. Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν θα χαρακτηριστούν ″αγνώστου ιδιοκτήτη″ και θα περιέλθουν στη κυριότητα του Δημοσίου.