Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας – Πύργου

Τελευταία ενημέρωση : 14-6-2019

Η ταυτότητα του έργου : Το συνολικό μήκος του αυτοκινητοδρόμου είναι 75 χλμ. Τα 62 χλμ. θα γίνουν με νέα χάραξη και τα υπόλοιπα 13 αφορούν διαπλάτυνση και βελτίωση της υπάρχουσας χάραξης. Ο δρόμος Πάτρας – Πύργου θα διαθέτει 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, θα έχει διαχωριστική νησίδα αλλά και νέους αναβαθμιζόμενους κάθετους και παράπλευρους άξονες. Το πλάτος του θα είναι 21,30 μ. και ο χρόνος περαίωσης για κάθε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι 42 μήνες. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το τμήμα Πάτρα – Πύργος ήταν κομμάτι της Ολυμπίας Οδού και κόπηκε το 2013 με την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης. Την περίοδο 2008-2011 είχαν εκτελεστεί έργα που αντιστοιχούν στο 16% του συνολικού έργου. Το 2015 έσπασε στις παρακάτω 8 εργολαβίες :

1η εργολαβία : ΠΥΡΓΟΣ – ΔΟΥΝΑΙΙΚΑ. Ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Πέρασε από τη Βουλή. Το υπουργείο κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο.

2η εργολαβία : ΔΟΥΝΑΙΙΚΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ. Ανάδοχος είναι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Πέρασε από τη Βουλή στις 18-4-2019. Η σύμβαση υπεγράφη  στις 20-5-2019.

3η εργολαβία : ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ. Είναι μπλοκαρισμένη λόγω δικαστικών προσφυγών στο ΣτΕ. Η δικάσιμος έχει οριστεί για τις 11-6-2019.

4η εργολαβία : ΚΥΛΛΗΝΗ – ΒΑΡΔΑ. Ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΤΟΞΟΤΗΣ – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Πέρασε από τη Βουλή. Το υπουργείο κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο.

5η εργολαβία : ΒΑΡΔΑ – ΣΑΓΑΙΙΚΑ. Ανάδοχος είναι η Κ/Ξ ΞΑΝΘΑΚΗΣ – ΙΝΤΕΡΚΑΤ. Πέρασε από τη Βουλή. Υπεγράφη η σύμβαση στις 19-4-2019.

6η εργολαβία : ΣΑΓΑΙΙΚΑ – ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑ. Ανάδοχος είναι η DG INFRASTRUTTURE (ιταλική εταιρεία). Πέρασε από τη Βουλή. Υπεγράφη η σύμβαση στις 22-4-2019.

7η εργολαβία : ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑ – ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ. Ανάδοχος είναι η ΙΝΤΕΡΚΑΤ. Πέρασε από τη Βουλή. Υπεγράφη η σύμβαση στις 19-4-2019.

8η εργολαβία : ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ – ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ. Ανάδοχος είναι η DG INFRASTRUTTURE (ιταλική εταιρεία). Πέρασε από τη Βουλή. Υπεγράφη η σύμβαση στις 22-4-2019.

Άρχισαν οι εργασίες για τη κατασκευή του σημαντικού αυτού κλειστού αυτοκινητοδρόμου που θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου μας. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώνουμε τη συγκεκριμένη ανάρτηση και για κάθε τμήμα χωριστά, με όλα τα στοιχεία του έργου, όπως υπογραφή συμβάσεων, έναρξη και πρόοδος των εργασιών, προβλήματα που ενδεχόμενα θα παρουσιαστούν κ.λ.π. και μέχρι ο αυτοκινητόδρομος Πάτρας – Πύργου να δοθεί στη κυκλοφορία.