Δύο ντοκουμέντα του 1823 από τον Πύργο Ηλείας

       Τον Ιούνιο του 1823, ο πύργιος Δημήτριος Άχολος απέστειλε μία αναφορά στο Υπουργείο των Εσωτερικών με την οποία ανέφερε ότι άτομα των οικογενειών Κρεστενίτη και Κωτούλα αλλά και οι Πέτρος Μήτσου και Αναστάσιος Λιάπης , λεηλάτησαν τη περιουσία του , δολοφόνησαν τον πατέρα του και κρατούσαν ομήρους τον αδελφό του και άλλα μέλη της οικογενείας του. Ζητούσε από το υπουργείο να μεριμνήσει ώστε να σταλεί αστυνομική δύναμη προκειμένου να ελευθερώσει τους συγγενείς του που κινδύνευε η ζωή τους από τους ανωτέρω αναφερόμενους. Στα αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας της Βουλής βρήκαμε την αναφορά του Δημητρίου Αχόλου την οποία δημοσιεύουμε.

foto-1

       Το βουλευτικό, από αναφορά του παραστάτη Πύργου Λυσάνδρου Βιλαέτη, πληροφορήθηκε ότι το Υπουργείο των Εσωτερικών ζητούσε από τον έπαρχο Πύργου να συλλάβει και να οδηγήσει στη Τρίπολη δύο δημογέροντες και έναν πολίτη και συγκεκριμένα τους Γιάννη Κρεστενίτη, Αναγνώστη Βωβό και Αναγνώστη Χαμάκο. Στις 20 Ιουνίου 1823 ο αντιπρόεδρος του βουλευτικού απέστειλε μία επιστολή στο Υπουργείο των Εσωτερικών και ζητούσε πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπόθεση. Παρακάτω δημοσιεύουμε την εν λόγω επιστολή που βρήκαμε στα αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας της Βουλής.

foto-2