Ο πύργιος αγωνιστής του 1821, στρατηγός Πέτρος Μήτσου

       Ο πύργιος αγωνιστής Πέτρος Μήτσου αναγκάστηκε προεπαναστατικά, κάτω από τη πίεση των Λαλαίων Τουρκαλβανών, να μεταβεί στη Ζάκυνθο και να καταταγεί στον Αγγλικό στρατό όπου υπηρετούσε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο πολεμιστής αυτός, με τον αδελφό του Γεώργιο, ηγείτο σώματος γενναίων πυργίων πολεμιστών και έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες της Ηλείας, αλλά και στη πολιορκία της Πάτρας και στη πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Προεπαναστατικά μαζί με τον Κολοκοτρώνη και άλλους πύργιους πολεμιστές κλείστηκε στο πύργο του Αλή Φαρμάκη στο Μοναστηράκι Γορτυνίας τον οποίο πολιορκούσε ο Βελή Πασάς της Τρίπολης.

        Στις 4 Ιουνίου 1823 ο τότε χιλίαρχος Πέτρος Μήτσου απέστειλε μία επιστολή προς την Υπέρτατη Διοίκηση με την οποία την ενημέρωνε ότι έχει έτοιμη τη δύναμη των διακοσίων στρατιωτών για τη πολιορκία της Πάτρας , κάτω από τις διαταγές του στρατηγού Παναγιώτη Γιατράκου, όπως τον διέταξε το υπουργείο του πολέμου. Αναφέρει όμως ότι πληρώνει εξ ιδίων τα έξοδα για τη διατροφή των στρατιωτών που βρίσκονται στο Πύργο και ότι εάν δεν του δοθούν οι αναγκαίοι πόροι δεν θα ξεκινήσει η δύναμή του για να πάρει μέρος στη πολιορκία. Βρήκαμε την εν λόγω επιστολή στα αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας της Βουλής και την δημοσιεύουμε.

foto-1

        Στη συνέλευση του Βουλευτικού της 23ης Ιουνίου 1824 ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού με το οποίο αυτό ζητούσε μεταξύ των άλλων και τον προβιβασμό του Πέτρου Μήτσου στο βαθμό του αντιστράτηγου, τον οποίο πράγματι ενέκρινε και το Βουλευτικό. Το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών του Βουλευτικού είναι το παρακάτω.

foto-2

        Στις 10 Οκτωβρίου 1824 το Εκτελεστικό Σώμα ζητούσε με προβούλευμα την έγκριση του Βουλευτικού για τον προβιβασμό μεταξύ των άλλων και του αντιστράτηγου Πέτρου Μήτσου στο βαθμό του στρατηγού. Το σχετικό προβούλευμα είναι το παρακάτω.

foto-3

        Στις 4 Απριλίου 1825, στη συνέλευση του Βουλευτικού προεδρεύοντος του Πανούτσου Νοταρά , ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού και αναφορά του υπουργείου του πολέμου για προβιβασμό πυργίων στρατιωτικών. Ανεγνώσθη επίσης και αναφορά του στρατηγού Πέτρου Μήτσου προς το Βουλευτικό με την οποία ζητούσε να μη γίνουν οι προβιβασμοί αλλά πρώτα να πάνε οι εν λόγω στρατιωτικοί στη πολιορκία της Πάτρας και να προβιβαστούν μόνο εφόσον διακριθούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το Βουλευτικό έκανε δεκτή τη πρόταση του στρατηγού Πέτρου Μήτσου και δεν εγκρίθηκαν οι προβιβασμοί. Το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών του Βουλευτικού είναι το παρακάτω.

foto-4

foto-5

        Στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της 5ης Απριλίου 1826 ανεγνώσθησαν μία αναφορά του βουλευτή Λυκούργου Κρεστενίτη και δύο αναφορές κατοίκων των επαρχιών Πύργου και Γαστούνης με τις οποίες αποδεικνυόταν ότι ο Λύσανδρος Βιλαέτης ήταν ένοχος για τους θανάτους  του στρατηγού Πέτρου Μήτσου και του πατέρα του Λυκούργου Κρεστενίτη τον οποίο αυτός πυροβόλησε. Επίσης τον κατηγορούσαν πως , όταν έφυγαν οι τούρκοι από το Πύργο, έκαψε τα σπίτια του Κρεστενίτη. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από τη Γενική Αστυνομία και φυλακίστηκε. Το Βουλευτικό ζητούσε, να οδηγηθεί ο Λύσανδρος Βιλαέτης στη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσει λόγο για τις κατηγορίες που του αποδίδονταν αλλά και να πληρώσει αποζημίωση για τη καταστροφή των οικιών του Κρεστενίτη. Το σχετικό εδάφιο από τα πρακτικά του Βουλευτικού αλλά και το προβούλευμα 1536 αναφέρονται παρακάτω.

foto-6

foto-7

         Ο βουλευτής Λυκούργος Κρεστενίτης από τον Πύργο, διέθετε σημαντική μόρφωση για την εποχή του και  έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1821 αναλαμβάνοντας κυρίως πολιτικές θέσεις. Ο Λύσανδρος Βιλαέτης από τον Πύργο είχε χρηματίσει βουλευτής.

         Ο πατέρας του Λυκούργου Κρεστενίτη ήταν ο Γιάννης Κρεστενίτης από τον Πύργο. Ήταν μορφωμένος και δίδασκε τους νέους της εποχής. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της επαρχίας Πύργου. Προεπαναστατικά ο Ιτέμ Μπέης, βοεβόδας της Γαστούνης, τον θεωρούσε ύποπτο και είχε διατάξει τη παρακολούθηση και την εξόντωσή του. Οι χριστιανοί που ήσαν στην υπηρεσία του Σεϊντάγα τον ειδοποίησαν έγκαιρα και αναχώρησε από τον Πύργο για την περιοχή της Ολυμπίας, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους Τούρκους. Παρέμεινε εκεί μέχρις ότου κηρύχθηκε η επανάσταση οπότε και ηγήθηκε δικού του σώματος πολεμιστών.