Εκλογικοί κατάλογοι του 1867 και 1868 του Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας

foto-1
Το δημοτικό σχολείο του Αμπελώνα (Ρώμεσι).

        Στα γενικά αρχεία του κράτους υπάρχουν δύο εκλογικοί κατάλογοι του Δήμου Λετρίνων για τα έτη 1867 και 1868. Τη περίοδο εκείνη ως γνωστόν το Ρώμεσι ,  σημερινός Αμπελώνας , υπαγόταν στον ανωτέρω Δήμο. Το 1868 ήταν χρονιά βουλευτικών εκλογών και για τον λόγο αυτό έγινε ενημέρωση του προηγούμενου καταλόγου με τις μεταβολές του τελευταίου έτους. Οι πρωτότυποι κατάλογοι δεν είναι χειρόγραφοι αλλά τυπωμένοι και για το λόγο αυτό είναι ευκολοδιάβαστοι. Ο κατάλογος που υπάρχει παρακάτω έχει προκύψει από την επεξεργασία των δύο αυτών καταλόγων. Τα πρωτότυπα κείμενα έχουν μία ιδιομορφία γιατί η ταξινόμηση των ψηφοφόρων δεν έχει γίνει ως προς το επώνυμο αλλά ως προς το όνομα και χρειάστηκε η επεξεργασία τους για να είναι ευκολότερη η μελέτη τους. Ο σκοπός μας πάντως  ήταν να μην χάσουμε τα στοιχεία κανενός ψηφοφόρου. Εάν κάποιος υπάρχει στο κατάλογο του 1867 και δεν υπάρχει σε αυτόν του 1868 έχει συμπεριληφθεί στη λίστα. Τα στοιχεία όλων των ατόμων αναγράφονται όπως ακριβώς και στους πρωτότυπους καταλόγους χωρίς να γίνουν διορθώσεις. Διαβάστε περισσότερα “Εκλογικοί κατάλογοι του 1867 και 1868 του Αμπελώνα (Ρώμεσι) Ηλείας”