Το Λεωνιδαίο της Αρχαίας Ολυμπίας

         Το Λεωνιδαίο στην Αρχαία Ολυμπία ήταν ένας ξενώνας μεγάλων διαστάσεων , που βρισκόταν εκτός του ιερού χώρου της Άλτης , στη νοτιοδυτική γωνία του αρχαιολογικού χώρου , δίπλα στο εργαστήριο του Φειδία και στα νοτιοδυτικά του ναού του Δία. Ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση κτήριο του ιερού και εκεί φιλοξενούνταν οι επίσημοι που έρχονταν στην Ολυμπία κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Κτίσθηκε γύρω στο 330 π.χ. με έξοδα αλλά και σχέδια του εύπορου ιδιώτη Λεωνίδη από τη Νάξο , από τον οποίο προέρχεται και το όνομά του. Το γεγονός μαρτυρεί επιγραφή που βρέθηκε στο χώρο του κτηρίου και αναφέρει “ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΤΟΥ ΝΑΞΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ”. Κοντά στη βορειοανατολική γωνία του Λεωνιδαίου πρέπει να υπήρχε άγαλμα του Λεωνίδη , εκεί που βρέθηκε και το ενεπίγραφο βάθρο του. Διαβάστε περισσότερα “Το Λεωνιδαίο της Αρχαίας Ολυμπίας”